คำว่า ' วันที่หนึ่ง ' ในภาษาจีน คือ 一号 ( yīhào )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 一号

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (วัน เดือน ปี)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
大前年dà qiánnián 3 ปีที่แล้ว
วัน
yuè เดือน
nián ปี
hào วันที่ (หมายเลข)

 

 

คำศัพท์น่ารู้