คำว่า ' วันที่สามสิบเอ็ด ' ในภาษาจีน คือ 三十一号 ( Sānshíyī hào )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 三十一号

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (วัน เดือน ปี)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
วัน
yuè เดือน
nián ปี
hào วันที่ (หมายเลข)
一号yīhào วันที่หนึ่ง

 

 

คำศัพท์น่ารู้