คำว่า ' ปีชวด (หนู) ' ในภาษาจีน คือ 鼠年 ( shǔ nián )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 鼠年

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (วัน เดือน ปี)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
nián ปี
hào วันที่ (หมายเลข)
一号yīhào วันที่หนึ่ง
三十一号Sānshíyī hào วันที่สามสิบเอ็ด
星期Xīngqí สัปดาห์

 

 

คำศัพท์น่ารู้