คำว่า ' วันปีใหม่ ' ในภาษาจีน คือ 元旦 ( yuándàn )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 元旦

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (วันสําคัญต่างๆ)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
记者日zhōng guó jì zhě rì วันนักข่าว
泼水节pōshuǐjié วันสงกรานต์
母亲节mǔqīnjié วันแม่
父亲节fùqīnjié วันพ่อ
宪法日xiànfǎrì วันรัฐธรรมนูญ

 

 

คำศัพท์น่ารู้