คำว่า ' วันแม่สากล ' ในภาษาจีน คือ 国际母亲节 ( guó jì mǔ qīn jié )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 国际母亲节

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (วันสําคัญต่างๆ)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
国际警察日guó jì jǐng chá rì วันตำรวจสากล
清明节qīng míng jié เทศกาลเช็งเม้ง
世界卫生日shì jiè wèi shēng rì วันอนามัยโลก
劳动节láo dòng jié วันแรงงาน
世界红十字日shì jiè hóng shí zì rì วันกาชาดโลก

 

 

คำศัพท์น่ารู้