คำว่า ' วันครอบครัวสากล ' ในภาษาจีน คือ 国际家庭日 ( guó jì jiā tíng rì )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 国际家庭日

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (วันสําคัญต่างๆ)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
清明节qīng míng jié เทศกาลเช็งเม้ง
世界卫生日shì jiè wèi shēng rì วันอนามัยโลก
劳动节láo dòng jié วันแรงงาน
世界红十字日shì jiè hóng shí zì rì วันกาชาดโลก
国际母亲节guó jì mǔ qīn jié วันแม่สากล

 

 

คำศัพท์น่ารู้