คำว่า ' วันดนตรีสากล ' ในภาษาจีน คือ 国际音乐日 ( guó jì yīn yuè rì )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 国际音乐日

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (วันสําคัญต่างๆ)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
世界环境节shì jiè huán jìng jié วันสิ่งแวดล้อมโลก
世界人口日shì jiè rén kǒu rì วันประชากรโลก
世界青年节shì jiè qīng nián jié วันเยาวชนโลก
国际和平日guó jì hé píng rì วันสันติภาพสากล
国庆节guó qìng jié วันชาติจีน

 

 

คำศัพท์น่ารู้