คำว่า ' วันอาหารโลก ' ในภาษาจีน คือ 世界粮食日 ( shì jiè liáng shí rì )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 世界粮食日

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (วันสําคัญต่างๆ)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
世界青年节shì jiè qīng nián jié วันเยาวชนโลก
国际和平日guó jì hé píng rì วันสันติภาพสากล
国庆节guó qìng jié วันชาติจีน
国际音乐日guó jì yīn yuè rì วันดนตรีสากล
国际教师节guó jì jiào shī jié วันครูสากล

 

 

คำศัพท์น่ารู้