คำว่า ' วันหยุด ' ในภาษาจีน คือ 节日 ( Jiérì )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 节日

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (วันสําคัญต่างๆ)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
中元节zhōngyuánjié เทศกาลสารทจีน
重阳节chóngyángjié วันผู้สูงอายุของจีน
中秋节zhōngqiūjié เทศกาลไหว้พระจันทร์
腊八节làbājié เทศกาลล่าปา
水灯节Shuǐ dēngjié วันลอยกระทง

 

 

คำศัพท์น่ารู้