คำว่า ' วันอาสาฬหบูชา ' ในภาษาจีน คือ 三宝佛节 ( Sānbǎo fó jié )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 三宝佛节

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (วันสําคัญต่างๆ)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
腊八节làbājié เทศกาลล่าปา
节日Jiérì วันหยุด
水灯节Shuǐ dēngjié วันลอยกระทง
万佛节Wànfójié วันมาฆบูชา
卫塞节wèisāijié วิสาขบูชา

 

 

คำศัพท์น่ารู้