คำว่า ' วันเข้าพรรษา ' ในภาษาจีน คือ 守夏节 ( Shǒuxià jié )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 守夏节

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (วันสําคัญต่างๆ)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
节日Jiérì วันหยุด
水灯节Shuǐ dēngjié วันลอยกระทง
万佛节Wànfójié วันมาฆบูชา
卫塞节wèisāijié วิสาขบูชา
三宝佛节Sānbǎo fó jié วันอาสาฬหบูชา

 

 

คำศัพท์น่ารู้