คำว่า ' ยาระบาย ' ในภาษาจีน คือ 泻药 ( xièyào )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 泻药

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ยา, สมุนไพร)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
成药chéngyào ยาสำเร็จรูป
药酒yàojiǔ ยาดอง
药粉 yàofěn ยาผง
消化药xiāohuà yào ยาช่วยย่อยอาหาร
开胃药kāiwèi yào ยาช่วยเจริญอาหาร

 

 

คำศัพท์น่ารู้