คำว่า ' ยาทาภายนอก ' ในภาษาจีน คือ 外用擦药 ( Wàiyòng cā yào )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 外用擦药

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ยา, สมุนไพร)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
人参rénshēn โสม
高丽参gāolí shēn โสมเกาหลี
口含药kǒuhán yào ยาอม
胰岛素yídǎosù อินซูลิน
补药bǔyào ยาบำรุง

 

 

คำศัพท์น่ารู้