คำว่า ' ยารับประทาน ' ในภาษาจีน คือ 内服药 ( nèi fúyào )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 内服药

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ยา, สมุนไพร)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
口含药kǒuhán yào ยาอม
胰岛素yídǎosù อินซูลิน
补药bǔyào ยาบำรุง
外用擦药Wàiyòng cā yào ยาทาภายนอก
鱼肝油yúgānyóu น้ำมันตับปลา

 

 

คำศัพท์น่ารู้