คำว่า ' น้ำมันตับปลา ' ในภาษาจีน คือ 鱼肝油 ( yúgānyóu )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 鱼肝油

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ยา, สมุนไพร)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
胰岛素yídǎosù อินซูลิน
补药bǔyào ยาบำรุง
外用擦药Wàiyòng cā yào ยาทาภายนอก
内服药nèi fúyào ยารับประทาน
当归dāngguī ตังกุย

 

 

คำศัพท์น่ารู้