คำว่า ' ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน ' ในภาษาจีน คือ 紧急避孕药 ( Jǐn jí bì yùn yào )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 紧急避孕药

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ยา, สมุนไพร)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
退热贴Tuì rè tiē แผ่นแปะลดไข้
退烧药Tuì shāo yào ยาลดไข้
安眠药Ān mián yào ยานอนหลับ
避孕药Bì yùn yào ยาคุมกำเนิด
早孕试纸Zǎo yùn shì zhǐ แผ่นทดสอบการตั้งครรภ์

 

 

คำศัพท์น่ารู้