คำว่า ' แฮกเกอร์ ' ในภาษาจีน คือ 黑客 ( hēikè )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 黑客

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (คำยืม คำทับศัพท์)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
卡通kǎtōng การ์ตูน
比萨饼bǐsàbǐng พิซซ่า
雷达léidá เรดาร์
托福tuōfú โทเฟล(การทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ)
苏打sūdǎ โซดา

 

 

คำศัพท์น่ารู้