คำว่า ' หม่ามี๊ (แม่) ' ในภาษาจีน คือ 妈咪 ( mā mī )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 妈咪

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (คำยืม คำทับศัพท์)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
比萨饼bǐsàbǐng พิซซ่า
雷达léidá เรดาร์
托福tuōfú โทเฟล(การทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ)
苏打sūdǎ โซดา
黑客hēikè แฮกเกอร์

 

 

คำศัพท์น่ารู้