คำว่า ' คีย์บอร์ด ' ในภาษาจีน คือ 键盘 ( jiànpán )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 键盘

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
游戏yóuxì เกม
上网shàngwǎng เข้าเน็ต
聊天室liáotiānshì ห้องแชท
软件ruǎnjiàn โปรแกรม
下载xiàzǎi ดาวน์โหลด

 

 

คำศัพท์น่ารู้