คำว่า ' โปรแกรม ' ในภาษาจีน คือ 软件 ( ruǎnjiàn )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 软件

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
游戏yóuxì เกม
上网shàngwǎng เข้าเน็ต
键盘jiànpán คีย์บอร์ด
聊天室liáotiānshì ห้องแชท
下载xiàzǎi ดาวน์โหลด

 

 

คำศัพท์น่ารู้