คำว่า ' เพื่อนบนอินเทอร์เน็ต ' ในภาษาจีน คือ 网友 ( wǎngyǒu )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 网友

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
聊天室liáotiānshì ห้องแชท
软件ruǎnjiàn โปรแกรม
下载xiàzǎi ดาวน์โหลด
安装ānzhuāng ติดตั้ง
保存bǎocún บันทึก

 

 

คำศัพท์น่ารู้