คำว่า ' ไฟล์ (เอกสาร) ' ในภาษาจีน คือ 文档 ( wéndǎng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 文档

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
软件ruǎnjiàn โปรแกรม
下载xiàzǎi ดาวน์โหลด
安装ānzhuāng ติดตั้ง
保存bǎocún บันทึก
网友wǎngyǒu เพื่อนบนอินเทอร์เน็ต

 

 

คำศัพท์น่ารู้