คำว่า ' เมาส์ ' ในภาษาจีน คือ 鼠标 ( shǔbiāo )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 鼠标

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
下载xiàzǎi ดาวน์โหลด
安装ānzhuāng ติดตั้ง
保存bǎocún บันทึก
网友wǎngyǒu เพื่อนบนอินเทอร์เน็ต
文档wéndǎng ไฟล์ (เอกสาร)

 

 

คำศัพท์น่ารู้