คำว่า ' ระบบ ' ในภาษาจีน คือ 系统 ( xìtǒng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 系统

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
保存bǎocún บันทึก
网友wǎngyǒu เพื่อนบนอินเทอร์เน็ต
文档wéndǎng ไฟล์ (เอกสาร)
鼠标shǔbiāo เมาส์
密码mìmǎ รหัสผ่าน

 

 

คำศัพท์น่ารู้