คำว่า ' หน้าเว็บ ' ในภาษาจีน คือ 网页 ( wǎngyè )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 网页

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
文档wéndǎng ไฟล์ (เอกสาร)
鼠标shǔbiāo เมาส์
密码mìmǎ รหัสผ่าน
系统xìtǒng ระบบ
网址wǎngzhǐ เว็บไซต์

 

 

คำศัพท์น่ารู้