คำว่า ' ร้านอินเทอร์เน็ต ' ในภาษาจีน คือ 网吧 ( wǎngba )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 网吧

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
密码mìmǎ รหัสผ่าน
系统xìtǒng ระบบ
网址wǎngzhǐ เว็บไซต์
网页wǎngyè หน้าเว็บ
发送fāsòng ส่ง

 

 

คำศัพท์น่ารู้