คำว่า ' หน้าแรก ' ในภาษาจีน คือ 主页 ( zhǔyè )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 主页

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
网址wǎngzhǐ เว็บไซต์
网页wǎngyè หน้าเว็บ
发送fāsòng ส่ง
网吧wǎngba ร้านอินเทอร์เน็ต
邮箱yóuxiāng อีเมล์

 

 

คำศัพท์น่ารู้