คำว่า ' ชื่อผู้ใช้ ' ในภาษาจีน คือ 用户名 ( yònghùmíng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 用户名

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
网页wǎngyè หน้าเว็บ
发送fāsòng ส่ง
网吧wǎngba ร้านอินเทอร์เน็ต
邮箱yóuxiāng อีเมล์
主页zhǔyè หน้าแรก

 

 

คำศัพท์น่ารู้