คำว่า ' ไร้สาย ' ในภาษาจีน คือ 无线 ( wúxiàn )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 无线

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
验登码yàndēngmă รหัสยืนยัน (ป้องกันสแปม)
网恋wǎngliàn หาคู่ออนไลน์
网民wǎngmín ชาวเน็ต
网络wǎngluò เครือข่าย
分组fēnzǔ การจัดกลุ่ม

 

 

คำศัพท์น่ารู้