คำว่า ' สากล ' ในภาษาจีน คือ 环球 ( huánqiú )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 环球

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
网恋wǎngliàn หาคู่ออนไลน์
网民wǎngmín ชาวเน็ต
网络wǎngluò เครือข่าย
分组fēnzǔ การจัดกลุ่ม
无线wúxiàn ไร้สาย

 

 

คำศัพท์น่ารู้