คำว่า ' ทั่วโลก ' ในภาษาจีน คือ 全球 ( quánqiú )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 全球

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
网络wǎngluò เครือข่าย
分组fēnzǔ การจัดกลุ่ม
无线wúxiàn ไร้สาย
环球huánqiú สากล
定位dìngwèi การจัดตำแหน่ง

 

 

คำศัพท์น่ารู้