คำว่า ' ลิ้งค์ ' ในภาษาจีน คือ 连接 ( liánjiē )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 连接

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
环球huánqiú สากล
定位dìngwèi การจัดตำแหน่ง
全球quánqiú ทั่วโลก
本页běnyè หน้านี้
域名yùmíng ชื่อโดเมน

 

 

คำศัพท์น่ารู้