คำว่า ' เวิลด์ไวด์เว็บ ' ในภาษาจีน คือ 万维网 ( wànwéiwǎng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 万维网

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
本页běnyè หน้านี้
域名yùmíng ชื่อโดเมน
连接liánjiē ลิ้งค์
断链duànliàn การเชื่อมต่อถูกตัด
热链接rèliànjiē ลิงค์ที่ได้รับความนิยม

 

 

คำศัพท์น่ารู้