คำว่า ' อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ ' ในภาษาจีน คือ 因特网浏览器 ( yīntèwǎngliúlǎnqì )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 因特网浏览器

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
域名yùmíng ชื่อโดเมน
连接liánjiē ลิ้งค์
断链duànliàn การเชื่อมต่อถูกตัด
热链接rèliànjiē ลิงค์ที่ได้รับความนิยม
万维网wànwéiwǎng เวิลด์ไวด์เว็บ

 

 

คำศัพท์น่ารู้