คำว่า ' ไมโครซอฟท์ ' ในภาษาจีน คือ 微软 ( wéiruǎn )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 微软

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
连接liánjiē ลิ้งค์
断链duànliàn การเชื่อมต่อถูกตัด
热链接rèliànjiē ลิงค์ที่ได้รับความนิยม
万维网wànwéiwǎng เวิลด์ไวด์เว็บ
因特网浏览器yīntèwǎngliúlǎnqì อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์

 

 

คำศัพท์น่ารู้