คำว่า ' เกมออนไลน์ ' ในภาษาจีน คือ 网络游戏 ( wǎngluòyóuxì )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 网络游戏

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
热链接rèliànjiē ลิงค์ที่ได้รับความนิยม
万维网wànwéiwǎng เวิลด์ไวด์เว็บ
因特网浏览器yīntèwǎngliúlǎnqì อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์
微软wéiruǎn ไมโครซอฟท์
提供tígōng เสนอ

 

 

คำศัพท์น่ารู้