คำว่า ' ค้นหา ' ในภาษาจีน คือ 查找 ( cházhǎo )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 查找

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
因特网浏览器yīntèwǎngliúlǎnqì อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์
微软wéiruǎn ไมโครซอฟท์
提供tígōng เสนอ
网络游戏wǎngluòyóuxì เกมออนไลน์
查找文件cházhǎowénjiàn ค้นหาไฟล์

 

 

คำศัพท์น่ารู้