คำว่า ' ดู ' ในภาษาจีน คือ 查看 ( chákàn )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 查看

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
微软wéiruǎn ไมโครซอฟท์
提供tígōng เสนอ
网络游戏wǎngluòyóuxì เกมออนไลน์
查找文件cházhǎowénjiàn ค้นหาไฟล์
查找cházhǎo ค้นหา

 

 

คำศัพท์น่ารู้