คำว่า ' ค้นหา ' ในภาษาจีน คือ 搜索 ( sōusuǒ )


  



การเขียนภาษาจีน คำว่า 搜索

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 




ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 




คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
提供tígōng เสนอ
网络游戏wǎngluòyóuxì เกมออนไลน์
查找文件cházhǎowénjiàn ค้นหาไฟล์
查找cházhǎo ค้นหา
查看chákàn ดู

 

 

คำศัพท์น่ารู้