คำว่า ' เครื่องมือค้นหา ' ในภาษาจีน คือ 搜索引擎 ( sōusuǒyǐnqíng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 搜索引擎

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
网络游戏wǎngluòyóuxì เกมออนไลน์
查找文件cházhǎowénjiàn ค้นหาไฟล์
查找cházhǎo ค้นหา
查看chákàn ดู
搜索sōusuǒ ค้นหา

 

 

คำศัพท์น่ารู้