คำว่า ' รีเฟรช ' ในภาษาจีน คือ 刷新 ( shuāxīn )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 刷新

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
查找cházhǎo ค้นหา
查看chákàn ดู
搜索sōusuǒ ค้นหา
搜索引擎sōusuǒyǐnqíng เครื่องมือค้นหา
高亮gāoliàng ไฮไลท์

 

 

คำศัพท์น่ารู้