คำว่า ' เปิดหน้าต่างใหม่ ' ในภาษาจีน คือ 新建窗口 ( Xīnjiàn chuāngkǒu )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 新建窗口

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
搜索引擎sōusuǒyǐnqíng เครื่องมือค้นหา
高亮gāoliàng ไฮไลท์
刷新shuāxīn รีเฟรช
恢复huīfù การกู้คืน
新建xīnjiàn สร้างใหม่

 

 

คำศัพท์น่ารู้