คำว่า ' ถัดไป ' ในภาษาจีน คือ 下一个 ( Xià yīgè )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 下一个

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
刷新shuāxīn รีเฟรช
恢复huīfù การกู้คืน
新建xīnjiàn สร้างใหม่
新建窗口Xīnjiàn chuāngkǒu เปิดหน้าต่างใหม่
停止tíngzhǐ หยุด

 

 

คำศัพท์น่ารู้