คำว่า ' ก่อนหน้านี้ ' ในภาษาจีน คือ 上一个 ( Shàng yīgè )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 上一个

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
恢复huīfù การกู้คืน
新建xīnjiàn สร้างใหม่
新建窗口Xīnjiàn chuāngkǒu เปิดหน้าต่างใหม่
停止tíngzhǐ หยุด
下一个Xià yīgè ถัดไป

 

 

คำศัพท์น่ารู้