คำว่า ' แถบเครื่องมือ ' ในภาษาจีน คือ 工具栏 ( gōngjùlán )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 工具栏

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
新建xīnjiàn สร้างใหม่
新建窗口Xīnjiàn chuāngkǒu เปิดหน้าต่างใหม่
停止tíngzhǐ หยุด
下一个Xià yīgè ถัดไป
上一个Shàng yīgè ก่อนหน้านี้

 

 

คำศัพท์น่ารู้