คำว่า ' แถบเมนู ' ในภาษาจีน คือ 菜单栏 ( Càidān lán )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 菜单栏

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
新建窗口Xīnjiàn chuāngkǒu เปิดหน้าต่างใหม่
停止tíngzhǐ หยุด
下一个Xià yīgè ถัดไป
上一个Shàng yīgè ก่อนหน้านี้
工具栏gōngjùlán แถบเครื่องมือ

 

 

คำศัพท์น่ารู้