คำว่า ' แถบสถานะ ' ในภาษาจีน คือ 状态栏 ( Zhuàngtài lán )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 状态栏

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
下一个Xià yīgè ถัดไป
上一个Shàng yīgè ก่อนหน้านี้
工具栏gōngjùlán แถบเครื่องมือ
菜单栏Càidān lán แถบเมนู
菜单càidān เมนู

 

 

คำศัพท์น่ารู้