คำว่า ' ซอร์สโค้ด ' ในภาษาจีน คือ 源代码 ( yuándàimǎ )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 源代码

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
工具栏gōngjùlán แถบเครื่องมือ
菜单栏Càidān lán แถบเมนู
菜单càidān เมนู
状态栏Zhuàngtài lán แถบสถานะ
状态zhuàngtài สถานะ

 

 

คำศัพท์น่ารู้