คำว่า ' อัพโหลด ' ในภาษาจีน คือ 上载 ( shàngzǎi )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 上载

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
菜单栏Càidān lán แถบเมนู
菜单càidān เมนู
状态栏Zhuàngtài lán แถบสถานะ
状态zhuàngtài สถานะ
源代码yuándàimǎ ซอร์สโค้ด

 

 

คำศัพท์น่ารู้