คำว่า ' คลิก ' ในภาษาจีน คือ 单击 ( Dān jī )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 单击

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อินเทอร์เน็ต)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
状态栏Zhuàngtài lán แถบสถานะ
状态zhuàngtài สถานะ
源代码yuándàimǎ ซอร์สโค้ด
上载shàngzǎi อัพโหลด
鼠标右键Shǔbiāo yòujiàn คลิกขวา

 

 

คำศัพท์น่ารู้